Privatlivspolitik

Dine rettigheder når vi behandler dine oplysninger

Beskyttelse af dine data er afgørende for os. Alle personlige oplysninger du giver os, gemmes på sikret it-infrastruktur, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger.

Inden du henvender dig til os med spørgsmål om persondata, kan du med fordel læse materialet her på siden, der besvarer de mest almindelige henvendelser.

Skulle du få brug for at kontakte os om behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på e-mailadressen info@pump.hjemmeside-udkast.dk.

1. Du har ret til at få slettet personoplysninger (retten til at blive glemt)
I nogle tilfælde, f.eks. hvis du har trukket dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke), har du ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger fra os.

2. Du har ret til at få redigeret personoplysninger
Hvis du identificerer, at nogle af de personoplysninger som vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få os til at til at opdatere dem.

3. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger
Du har ret til at få bekræftet af os, hvorvidt vi er i besiddelse af personoplysninger om dig. Og du har ret til at få adgang til de personoplysninger vi behandler.

4. Du har ret til begrænsning af behandling af personoplysninger
I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Det kunne f.eks. være i tilfælde af at du anfægter nøjagtigheden af dine personoplysninger.

5. Du har ret til at protestere mod behandling af dine personoplysninger
I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata. Det kan ske af grunde, der vedrører din særlige situation.

6. Du har ret til dataportabilitet
Hvis dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af dit samtykke, eller til opfyldelsen af vores kontraktlige forhold, har du ret til at anmode om, at vi udleverer dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, der kan benyttes af en anden dataansvarlig.

7. Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Du har ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til din tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Kontakt os omkring dine personoplysninger.

Du kan kontakte os på e-mailadressen info@pump.hjemmeside-udkast.dk med dine spørgsmål omkring behandling af dine personoplysninger.